• A- A A+

  Convocatòria pública del procés selectiu d'una borsa de tècnics i tècniques de Medi Ambient

  borsa treball imatge

  El Consell Comarcal d'Osona obre una convocatòria pública per proveïr una borsa de tècnics i tècniques de Medi Ambient

  Categoria: Escala d’administració especial, subgrup A2

  TitulacióGrau en Enginyeria Tècnica Agrícola, Grau en Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Química, Grau en Biologia, Grau en Biologia Ambiental, Grau en Química, Grau en Enginyeria Ambiental, Grau en Ciències Ambientals, Grau en Enginyeria Ambiental o titulacions equivalents

  Les bases es poden consultar a la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona (www.ccosona.cat), a l'apartat de l'oferta laboral pública i al tauler electrònic. 

  Enllaç al tauler electrònic: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=8102490004_17601&idens=8102490004

  Enllaç a l'oferta laboral pública: https://www.ccosona.cat/institucio/oficina-virtual/convocatories-d-oferta-laboral-publica/48-processos-oberts/2415-borsa-de-treball-tecnics-i-tecniques-medi-ambient

  TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:  

    Del 10 al 29 de novembre de 2022

    DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

  La sol·licitud genèrica anirà acompanyada de la documentació següent:  

  • Fotocòpia del títol exigit. 
  • Fotocòpia del document d’identitat. 
  • Fotocòpia del permís de conduir classe B. 
  • Fotocòpia de la documentació que acrediti el coneixement dels idiomes català i/o    castellà, si escau.   
  • Currículum vitae. 

    (La documentació requerida ha de ser degudament escanejada evitant fer fotografies).

  Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web: www.ccosona.cat) o bé presencialment demanant cita prèvia al tel. 93 883 22 12.

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat