Esports


( 938 834 124 

PERSONAL QUE INTEGRA EL SERVEI: 

 Jordi Valldeoriola i Roquet+  jvalldeoriolar@ccosona.net
 Esther Alberch i Olivé+  ealbercho@ccosona.net

       

CÀRREC ELECTE RESPONSABLE DEL SERVEI:

Elisabet Ferreres Vergés + eferreresv@ccosona.cat
            

El Servei d'Esports del Consell Comarcal d'Osona s'ha creat durant la legislatura 2003-2007 amb una clara filosofia i amb un tarannà propi a l'hora d'entendre el món local. En aquest sentit, des del Servei d'Esports s'ha entès que la clau de les polítiques públiques d'esports està en mans dels ajuntaments, de les entitats i de les associacions esportives.

En coherència amb aquests principis el Servei d'Esports ha instaurat una metodologia de treball basada en la cooperació interinstitucional i que situa als ajuntaments de la comarca i les entitats esportives sense ànim de lucre en el centre de la política esportiva comarcal.

El paper que el servei d'Esports desenvolupa és el donar suport als municipis i a les entitats que promouen les activitats esportives entre la societat

OBJECTIUS: 

- Potenciar el rol de l'Ajuntament i de les entitats esportives com a referent de les polítiques públiques d'esports.

- Fomentar activitats esportives de caràcter supramunicipal.

- Promoure l'esport entre la població dels municipis de la comarca d'Osona.

 

PROGRAMES:

El Servei d'esports compte amb unes bases per a la regulació de subvencions per activitats esportives que organitzen els ajuntaments de la comarca i les entitats sense ànim de lucre amb seu social a Osona

 

Enllaços webs:

8    Consell Esportiu d'Osona

8    Diputació de Barcelona

8 Generalitat de Catalunya

 


C. Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5 3ª planta | Edifici El Sucre | 08500 Vic | Tel. 938 832 212 | Fax 938 895 632